zbiorniki REWATEC

 BlueLine II
BlackLine
BLACKLINE
F-Line
ETFlachtank-ETNEO Standard
NEO X-Line
Gwarancja25 lat25 lat25 lat25 lat35 lat35 lat
Maksymalne
przykrycie
gruntem
1,5 m1,5 m1,1/1,5 m (11,5 m1,5 m1,5 m
Posadowienie
w wodach
gruntowych
TAK (2TAK (3TAK (4TAK (3TAK (5TAK (3
Najazd ruchem
kołowym
TAK (6TAK (6TAK (6TAK (6TAK (6TAK (6
Inne uwagiNie może być stosowany w gruntach gorzej przypuszczalnych od piasku gliniastego (współ. filtracji
k > 5 x 10-6 m/s)
Zwiększona grubość ścianki w porównaniu do zbiornika BlueLine IIPojemności 1500, 3000 i 5000 l posiadają nieckę dla pompyZbiornik nadaje się do montażu w wąskim fragmencie terenuNie może być stosowany w gruntach gorzej przypuszczalnych od piasku gliniastego (współ. filtracji
k > 5 x 10-6 m/s)
Zwiększona grubość ścianki w porównaniu do zbiornika NEO Standard
Pojemności
[m3]
2,6
5,2
7,6
10,0
5,2
7,6
10
1,5
3,0
5,0
7,5
3,01,5
3,0
5,0
7,1
10,0
13,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
1,5
3,0
5,0
7,1
10,0
13,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
więcej o Blueline IIwięcej o Blacklinewięcej o F-Linewięcej o ETwięcej o NEOwięcej o NEO
1) Przykrycie 1,1 m dotyczy zbiorników F-Line o pojemności 1,5 i 3,0 m3, natomiast przykrycie 1,5 m dla 5,0 i 7,5 m3.
2) Do 1/3 wysokości zbiornika, bez elementów wznoszących.
3) Do górnej krawędzi korpusu zbiornika (bez elementów wznoszących).
4) Do górnej krawędzi korpusu zbiornika (bez elementów wznoszących), jeżeli grunt rodzimy wokół zbiornika jest przepuszczalny. W przypadku, gdy grunt rodzimy jest nieprzepuszczalny może sięgać maksymalnie 25 cm powyżej dna zbiornika.
5) Do połowy wysokości zbiornika, bez elementów wznoszących.
6) Przy obciążeniu zbiorników ruchem pojazdów należy przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcjach zbiorników oraz odpowiednio dobrać i wykonać elementy wznoszące. Dla pojazdów osobowych pakiet dla ruchu samochodów osobowych, a dla ciężarowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji pierścienia dystansowego.