Polityka prywatności


Administratorem Państwa danych osobowych jest: MPI spółka cywilna M. Piasny, S. Kaliszuk – Piasny (wspólnicy: Mariusz Piasny, Sandra Kaliszuk – Piasny)

NIP: 777-319-00-06,

adres do korespondencji:
ul. Szamotulska 28, Kobylniki,
62 – 090 Rokietnica,

tel. +48 695 740 333,

adres korespondencji mailowej: biuro@mpi.com.pl