najważniejsze zasady montażu

montaz011. PRZYGOTOWANIE

Należy przygotować teren w taki sposób, aby przy samym montażu nie trzeba było wykonywać dodatkowych czynności np. porządkowanie terenu itp. Należy przygotować odpowiednią ilość kruszywa o odpowiednim uziarnieniu do wypełnienia wykopu - szczegóły w instrukcji
montaz022. WYKOP

Należy przygotować wykop dostosowany do wymiarów zbiornika i niezbędnych przestrzeni roboczych zgodnie z odpowiedznia instrukcją dla danego zbiornika.
montaz043. ZBIORNIK

Zbiornik należy dobrze wypoziomować na zagęszczonej wcześniej podsypce.
W czasie montażu potrzeba regularnie sprawdzać poziom zbiornika za pomocą poziomicy.
montaz054. ZALEWANIE WODĄ ORAZ ZAGESZCZANIE GRUNTU

W trakcie montażu należy wypełnić zbiornik wodą - sposób opisany w instrukcji mantażu zbiornika. Równocześnie należy obsypać zbiornik i zagęszczać warstwami zgodnie ze wskazówkami z instrukcji

NIE WOLNO ZAGĘSZCZAĆ GRUNTU WODĄ
montaz065. POŁACZENIE DOPŁYWU I DOPŁYWU

W odpowiednim momencie zasypywania zbiornika należy dokonać montażu rurociagów dopływowych, odpływowych i technicznych oraz sprawdzić trwałość montażu.
montaz076. ZWIEŃCZENIA ZBIORNIKA

Zgodnie z przeznaczeniem zbiornika należy zastosować zwieńczenia oraz ewentualne warstwy kruszywa w celu odciążenia zbiornika, zgodnie ze wskazówkami z odpowiedniej instrukcji.
PRZED KAŻDYM MONTAŻEM
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIĄ INSTRUKCJĄ
DANEGO ZBIORNIKA!

Szczegółowe instrukcje montażu znajdują się w zakładce „do pobrania”