ilości potrzebnego materiału do zasypki i obsypki przy montażu zbiorników


Szczegółowe instrukcje montażu znajdują się w zakładce „do pobrania”

Attention: The internal data of table “3” is corrupted!

Mieszanki żwirowo-piaskowe (piaski żwirowe i żwiry piaszczyste) są materiałem, który można wykorzystać jako obsypkę zbiornika. Cechują się one różnorodnym
uziarnieniem i mogą zawierać niewielką ilość frakcji pyłowej (średnica < 0,06 mm). Przykładowe uziarnienie mieszanek odpowiednich na obsypkę zbiorników: 0-
32 mm, 2-16 mm, 2-8 mm, 2-32 mm lub 4-16 mm. Dostępność poszczególnych mieszanek zależna jest od oferty lokalnych żwirowni.