ilości potrzebnego materiału do zasypki i obsypki przy montażu zbiorników


Szczegółowe instrukcje montażu znajdują się w zakładce „do pobrania”

 Blue Line IIF-LineNEO
Pojemność
[l]
Podsypka
[m3]
Zasypka
[m3]
Pojemność
[l]
Podsypka
[m3]
Zasypka
[m3]
Pojemność
[l]
Podsypka
[m3]
Zasypka
[m3]
VS2026001,607,7515000,481,3315001,723,72
52002,0111,2230000,832,3130002,249,32
76002,4113,4250000,942,8650002,7310,91
100002,8215,6675001,003,2271002,9711,20
80004,8213,27
100005,7116,01
130007,3020,78
150008,0323,28
2000010,3430,63
2500012,6637,83
3000014,9744,99
3500017,2852,14
4000019,6059,30
4500021,9166,46
5000024,2373,62
VS6026001,609,1115000,481,5815001,725,83
52002,0112,5830000,832,7630002,2411,45
76002,4116,5950000,943,3550002,7313,55
100002,8219,3675001,003,6671002.9713,99
80004,8216,63
100005,7119,99
130007,3025,87
150008,0328,87
2000010,3437,83
2500012,6646,65
3000014,9755,41
3500017,2864,18
4000019,6072,95
4500021,9181,72
5000024,2390,49
Dodatkowe
informacje
1. Wielkość wykopu większa o 500 mm (z każdej strony) od wielkości zbiornika.1. Wielkość wykopu większa o 200 mm (z każdej strony) od wielkości zbiornika.1. Wielkość wykopu większa o 500 mm (z każdej strony) od wielkości zbiornika.
2. Naziom z gruntu rodzimego wynosi: 250 mm.2. Naziom z gruntu rodzimego wynosi: 250 mm.2. Naziom z gruntu rodzimego wynosi: 250 mm.
3. Woda gruntowa w żadnym momencie (nawet po intensywnych opadach deszczu) nie może sięgać powyżej 1/3 wysokości zbiornika (bez elementów wznoszących). Z tego względu grunt rodzimy w pobliżu zbiornika musi charakteryzować się odpowiednią przepuszczalnością (współczynnik filtracji kf > 5 x 10-6 m/s), równą lub lepszą niż piasek gliniasty.3. Zbiorniki mogą być zakopane na terenach o wysokim poziomie wody gruntowej (lustro wody gruntowej nie może znajdować się wyżej niż 650 mm licząc od dna zbiornika). Przykrycie zbiornika ziemią musi być przynajmniej w połowie tak wysokie jak głębokość zanurzenia zbiornika w wodzie gruntowej. W przypadku występowania gruntów spoistych (nawodnionych) głębokość zanurzenia zbiornika w wodzie nie może przekraczać 250 mm.3. Dopuszczalny poziom wody gruntowej może sięgać połowy wysokości zbiornika (z wyłączeniem studzienki). Przykrycie zbiornika gruntem powinno być co najmniej w połowie tak duże jak głębokość zanurzenia zbiornika w wodzie gruntowej. Grunt rodzimy musi charakteryzować się odpowiednią przepuszczalnością (współczynnik filtracji k > 5 x 10-6 m/s), równą lub lepszą niż piasek gliniasty. W przeciwnym razie, istnieje ryzyko tymczasowego podniesienia się poziomu wody gruntowej przy intensywnych opadach deszczu (tzw. „efekt wanny”).

Mieszanki żwirowo-piaskowe (piaski żwirowe i żwiry piaszczyste) są materiałem, który można wykorzystać jako obsypkę zbiornika. Cechują się one różnorodnym
uziarnieniem i mogą zawierać niewielką ilość frakcji pyłowej (średnica < 0,06 mm). Przykładowe uziarnienie mieszanek odpowiednich na obsypkę zbiorników: 0-
32 mm, 2-16 mm, 2-8 mm, 2-32 mm lub 4-16 mm. Dostępność poszczególnych mieszanek zależna jest od oferty lokalnych żwirowni.