ilości potrzebnego materiału do zasypki i obsypki przy montażu zbiorników


Szczegółowe instrukcje montażu znajdują się w zakładce „do pobrania”

 Blue Line IIF-LineNEO
Pojemność
[l]
Podsypka
[m3]
Zasypka
[m3]
Pojemność
[l]
Podsypka
[m3]
Zasypka
[m3]
Pojemność
[l]
Podsypka
[m3]
Zasypka
[m3]
VS2015001,315,6715000,291,9615001,714,92
26001,6014,7530000,583,1030002,239,55
43001,9110,1650000,664,1450002,9012,29
52002,0517,1775000,775,5280003,5816,36
76002,4920,12100001,327,27100004,2541,37
100002,9122,39150001,559,73150005,9757,20
200007,6973,02
3000011,13104,68
4000014,58136,33
VS6015001,318,1915000,293,6415001,718,22
26001,6017,7330000,586,1230002,2313,89
43001,9113,7550000,667,5550002,9017,99
52002,0521,0375000,779,4680003,5823,40
76002,4924,88100001,3213,80100004,2549,76
100002,9127,99150001,5517,30150005,9769,02
200007,6988,29
3000011,13126,83
4000014,58165,37
Dodatkowe
informacje
1. Wielkość wykopu większa o 500 mm (z każdej strony) od wielkości zbiornika.1. Wielkość wykopu większa o 200 mm (z każdej strony) od wielkości zbiornika.1. Wielkość wykopu większa o 500 mm (z każdej strony) od wielkości zbiornika.
2. Naziom z gruntu rodzimego wynosi: 250 mm.2. Naziom z gruntu rodzimego wynosi: 250 mm.2. Naziom z gruntu rodzimego wynosi: 250 mm.
3. Zbiornik może być posadowiony w wodzie gruntowej sięgającej maksymalnie 1/3 ich wysokości mierzonej od dna zbiornika do jego grzbietu. W przypadku występowania gruntów spoistych (nawodnionych) głębokość zanurzenia zbiornika w wodzie nie może przekraczać 250 mm.3. Zbiorniki mogą być zakopane na terenach o wysokim poziomie wody gruntowej (lustro wody gruntowej nie może znajdować się wyżej niż 650 mm licząc od dna zbiornika). Przykrycie zbiornika ziemią musi być przynajmniej w połowie tak wysokie jak głębokość zanurzenia zbiornika w wodzie gruntowej. W przypadku występowania gruntów spoistych (nawodnionych) głębokość zanurzenia zbiornika w wodzie nie może przekraczać 250 mm.3. Dopuszczalny poziom wody gruntowej może sięgać góry zbiornika (z wyłączeniem studzienki). Przykrycie zbiornika gruntem powinno być co najmniej w połowie tak duże jak głębokość zanurzenia zbiornika w wodzie gruntowej. W przypadku występowania gruntów spoistych (nawodnionych) głębokość zanurzenia zbiornika w wodzie nie może przekraczać 250 mm.

Mieszanki żwirowo-piaskowe (piaski żwirowe i żwiry piaszczyste) są materiałem, który można wykorzystać jako obsypkę zbiornika. Cechują się one różnorodnym
uziarnieniem i mogą zawierać niewielką ilość frakcji pyłowej (średnica < 0,06 mm). Przykładowe uziarnienie mieszanek odpowiednich na obsypkę zbiorników: 0-
32 mm, 2-16 mm, 2-8 mm, 2-32 mm lub 4-16 mm. Dostępność poszczególnych mieszanek zależna jest od oferty lokalnych żwirowni.