faq

Dlaczego warto zbierać wodę deszczową?

Woda wodociągowa jest coraz droższa a dzięki wodzie deszczowej możemy zaoszczędzić nawet 50% zużywanej dziennie wody. W wielu miejscach pojawia się kontrowersyjna opłata za odprowadzanie wody opadowej do kanalizacji, w mediach nazywana „podatkiem za deszcz”. System wody deszczowej pozwala uniknąć wspomnianej opłaty.

Polska cierpi na braki wody, widać to szczególnie w okresach długotrwałych upałów.

Dlatego każde działanie mające na celu oszczędzanie i retencjonowanie wody ma znaczenie ekologiczne. Opady występują coraz rzadziej ale z większą intensywnością, dlatego warto zebrać wodę gdy pada i wykorzystać w okresach gdy brak opadów.

Jak wykorzystać wodę deszczową?

Wodę deszczową możemy wykorzystać do podlewania/nawadniania naszych terenów zielonych, prac porządkowych ale również do spłukiwania WC a nawet prania.

Jak wybrać zbiornik?

Zbiornik dopieramy dla występujących lub mogących wystąpić warunków w danym terenie. Zbiornik pomoże dobrać doradca techniczny lub handlowy ale najważniejsze informacje jakie będą potrzebna to dane gruntowe: rodzaj gruntu(przepuszczalność) oraz poziom wód gruntowych. Najlepsze są wyniki badań gruntowych. Istotne jest również to czy zbiornik będzie obciążony ruchem kołowym.

Skąd mam wiedzieć jak duży zbiornik potrzebuję?

W celach optymalnego doboru zbiornika potrzeba następujących danych: powierzchnia zlewni oraz stopień wykorzystania czyli gdzie i w jakich ilościach będziemy wykorzystywać deszczówkę. W doborze pomoże doradca.

Co w momencie przepełnienia zbiornika?

Dobre zbiorniki są wyposażone w przelew awaryjny, który pozwoli na kontrolowane odprowadzenie nadmiaru deszczówki do kanalizacji lub układu rozsączającego wodę w gruncie.

Czy woda deszczowa jest w jakiś sposób filtrowana?

Woda przed napełnieniem zbiornika przepływa przez filtr umieszczony przed lub już w samym zbiorniku. Samo pobieranie wody nie następuje z lustra wody ani dna zbiornika, gdzie mogą znajdować się pewne drobne zanieczyszczenia a z najbardziej klarownej części wody. W niektórych sytuacjach stosuje się także dodatkowe filtry w budynku.

Czy w zbiorniku woda nie zrobi się „zielona”?

Woda zmagazynowana w podziemnym zbiorniku nie ma dostępu światła oraz jest w relatywnie stałej temperaturze, dlatego jest o wiele doskonalszy sposób retencji niż zbiorniki naziemne lub otwarte.