Blueline II

Zbiornik może zostać obciążonym ruchem pojazdów kołowych – patrz instrukcja.

Zbiornik może zostać zastosowany, gdy nie będzie na niego oddziaływać woda gruntowa.

Dostępne pojemności: 2600, 5200, 7600 i 10 000 l